Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KOSMETYCZNYCH W GABINECIE KOSMETYCZNYM „WYSPA PIĘKNA”

 

§ I
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług kosmetycznych świadczonych w salonie/gabinecie kosmetycznym Wyspa Piękna, 05-800 Pruszków, ul. Kubusia Puchatka 11, zwanego dalej „Salonem”.

 2. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetycznego, zwanego dalej „Zabiegiem”.

 3. Zapisanie się na zabieg jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się do jego postanowień od momentu zapisania się na zabieg.

§ 2
Klienci

 1. Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.

 2. Dopuszcza się korzystanie z zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

§ 3
Świadczenie usług kosmetycznych

 1. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.

 2. Każdy Klient jest informowany o przeciwwskazaniach, skutkach ubocznych i zaleceniach pozabiegowych, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują.
  W przypadku zabiegów dotyczących twarzy, ciała, makijażu permanentnego i innych, Salon ma prawo poprosić o wypełnienie dodatkowej dokumentacji.

 3. Klienci, przed rozpoczęciem zabiegu, mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg zabiegu,
  w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.

 4. Każdorazowo, gdy zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient powinien potwierdzić aktualność wywiadu
  i przekazanych informacji.

 5. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegu.

 6. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu, pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.

 7. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia zabiegu także w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że Klient wymusza zabieg, który nie powinien zostać wykonany lub gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

§ 4
Zapisy na zabiegi

 1. Przed zapisaniem się na zabieg prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz
  z informacją na temat przygotowania do zabiegu i ewentualnych przeciwwskazaniach. 

 2. Zapraszamy do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości.

 3. Zapisanie się na zabieg oznacza AKCEPTACJĘ REGULAMINU.

 4. Oferujemy następujące możliwości rezerwacji wizyty:

 • telefonicznie lub sms pod numerem: 692 808 266

 • online przez portal Booksy po bezpłatnej rejestracji

 • online wysyłając wiadomość prywatną przez nasz Fanpage na Facebooku

 • osobiście

 1. Prosimy o szczegółowe zaplanowanie swojej wizyty tj. zabiegu głównego i towarzyszących mu usług takich jak: depilacja wąsika, regulacja brwi, depilacja pach, henna, ściągnięcie hybrydy i inne. Spełnimy chętnie wszystkie życzenia pod warunkiem, że będziemy mieć wystarczającą ilość czasu. Na wizycie wykonujemy tylko zaplanowane usługi i obsługujemy tylko zapisane osoby.

 2. Przy rezerwacji niektórych usług wymagana jest przedpłata. Zadatek jest bezzwrotny. Wizytę można odwołać najpóźniej na 24h przed planowaną wizytą (wtedy zwracamy zadatek) lub przenosimy na kolejną wizytę. W innym przypadku zadatek nie będzie zwrócony.

 3. Cena zabiegu pomniejszona jest o kwotę zadatku.

 4. W przypadku decyzji Klientki/-ta o rezygnacji z zabiegu w trakcie wizyty – w szczególnych przypadkach możemy przenieść zadatek na kolejną usługę.

 5. Dzień przed zabiegiem nasz system wysyła wiadomość SMS oraz email z przypomnieniem o wizycie. Bardzo prosimy o potwierdzanie wizyty lub ich odwoływanie za pomocą SMS- a “TAK” lub “NIE”. W przypadku nie potwierdzenia wizyty, wizyta może ale nie musi zostać odwołana przez salon.

 6. Prosimy o punktualne przybycie na swoją wizytę. Spóźnienie na umówiona wizytę ponad 15 minut może spowodować odmowę przyjęcia na zabieg – bez zwrotu przedpłaty.

 7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu zabiegu po wcześniejszym uzgodnieniu przez obie strony.

 8. Po wizycie w naszym salonie, będziemy wdzięczni za pozostawienie komentarza na naszym profilu Google, Facebook lub portalu Booksy. 

§ 5
Bony Prezentowe

 1. Karta prezentowa jest ważna 6 miesięcy od daty zakupu.
 2. Istnieje możliwość wydłużenia terminu ważności karty prezentowej na prośbę Klienta. Wystarczy to zgłosić w dniu wykupienia karty.
 3. W przypadku gdy Klient/ka nie przyjdzie na umówioną wizytę z wykorzystaniem karty prezentowej i nie poinformuje Salonu o nieobecności wcześniej niż 24h przed terminem zabiegu, karta podarunkowa przepada.
 4. Zabiegi wymienione na karcie prezentowej można wymienić na inne o podobnej wartości – za zgodą Salonu.
 5. Karty podarunkowe nie podlegają zwrotu.

§ 6

Reklamacje

 1. W przypadku niezadowolenia z naszej usługi bardzo prosimy o niezwłoczne poinformowanie właściciela lub menedżera Salonu. Pozwoli to nam zweryfikować zgłoszone zastrzeżenia i znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące Klienta. 

 2. Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze działania i oferujemy jakość usług na najwyższym poziomie.

 3. W przypadku zabiegów manicure, pedicure i stylizacji rzęs, prosimy o zgłaszanie reklamacji niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, w ciągu 3 dni od daty wykonania zabiegu.

 4. Dokładamy wszelkich starań, aby każdą reklamację rozpatrzyć niezwłocznie i z troską o zadowolenie Klienta.